Privacyverklaring

Privacy Policy

InforCrypt BV

Privacy Policy

By using this website and parts of it such as the newsletter, you agree with sharing information that personally identifies you. This information is only gathered and used to provide our services and only with your compliance.

Your information is processed in accordance with the European General Data Protection Regulation (GDPR)

This privacy policy applies to all services provided by InforCrypt, including information and services via www.inforcrypt.com en www.inforcrypt.plus.

We are not responsible for the privacy policy of other websites, services or integrations used by InforCrypt, however we do provide a link to the privacy policies of these third parties for you to read.

By using this website and/or services provided by InforCrypt, you agree with our privacy policy.

You always have the right to:

This may be applicable to one or  multiple databases.

You can also request to be removed from all databases. You will then be ‘forgotten’ and will no longer be contacted.

If you request the deletion of your personally identifiable information, we guarantee to process this request within 30 calendar days.

How to enforce your rights

You can enforce your rights for any of the above requests by mailing us at [email protected].
You can also use our contact form.

Please always include:

Data controller

The data controller is:

Data processors

The data processors are:

The following internet providers (ISP's) are used to host website(s) and digital services made available by InforCrypt:

What information is collected?

We only store information necessary to provide our services and optional information gathering that you have consented to.

Information gathered may be:


In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Je kiest of je hier gegevens invult.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang worden jouw gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. jouw persoonsgegevens worden 1 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Jouw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

Als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, worden jouw persoonsgegevens gedeeld met derden. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, met uitzondering van gegevensverwerkers eerder vermeldt in deze verklaring.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens InforCrypt jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Er wordt periodiek een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Deze back-up wordt geëncrypteerd bijgehouden.

Alle medewerkers van InforCrypt zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens  (uw IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden).  We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

U kunt cookies uit- en inschakelen in jouw browserinstellingen en ook wissen.

Dit moet je uiteraard aanpassen als je wél tracking-cookies gebruikt.

Facebook en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op jouw computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 5 mei 2020.

Als het misgaat ...

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we je zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Complaints

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan [email protected] en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vindt je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.