Terug naar overzicht

Bitcoin: de volgende logische stap

Leestijd: 4 min.

IFC +

3/2/2022

Weet jij hoe ons geld door de jaren heen is geëvolueerd als betaalmiddel? Als je de evolutie van ons geld eens van dichterbij gaat bekijken zal je al snel zien dat cryptocurrencies een heel logisch vervolg zijn van deze eeuwenoude evolutie! Bij deze een kleine geschiedenisles door team InforCrypt!

Stenen tijdperk

Eerst nemen we je mee naar het Stenen tijdperk van meer dan 7000 jaar geleden. Geld was iets wat uiteraard nog niet bestond: mensen ruilden hun goederen, dieren en voeding simpelweg met elkaar. Dit systeem was heel gemakkelijk, maar had wel enkele nadelen. Zo kon het gebeuren dat jij in appels wou handelen, maar dat niemand op dat moment appels nodig had. Als dat het geval was voor een langere periode werden jouw appels rot en waren ze niks meer waard. Dus begon de mens oplossingen te zoeken voor dit probleem.

2500 v.C.

In 2500 v.C. werd er een eerste vorm van geld gebruikt in de vorm van zilveren staven. De oorsprong van het gebruik van deze staven valt helemaal terug te traceren tot het oude Mesopotamië. De kostbare staven werden in stukken gebroken zodat ze effectief als betaalmiddel konden gebruikt worden.

1500 v.C.

In 1500 v.C. kwam de kaurischelp in omloop, en dit was het ideale betaalmiddel voor landen zoals China. De schelp werd driftig gebruikt als betaalmiddel en behield door een bepaalde schaarste relatief goed zijn waarde. De schelp is namelijk zeldzaam, wat schaarste creëert en dat wordt natuurlijk gelinkt aan een bepaalde waarde.

640 v.C.

Omstreeks 640 v.C. werden er voor het eerst gouden munten gebruikt als betaalmiddel, en dat onder de heerschappij van koning Kroisos. Dit gebeurde in het verre Lydië, een streek die nu Turkije heet.

10e eeuw n.C.

We springen even een heel stuk verder in de tijd: naar de 10e eeuw na Christus, toen de Chinezen als eerste overschakelden naar papiergeld dat ondersteund werd door goud; een goudstandaard die zich voor een lange tijd in onze geschiedenis zou vasthechten.

14e eeuw

De joden en de tempelridders baanden een weg voor de eerste banken: op talloze commanderijen van de tempeliers kregen deze namelijk de functie van een bank. Mensen vertrouwden hen onder andere hun bezittingen toe, en de tempeliers begonnen zichtrekeningen en spaarboekjes op te stellen voor hun “klanten”. Dat deden ze op een zo eerlijk mogelijke manier. Zoals eerder vermeld wisten ook de joden hun weg naar het bankierswezen te vinden, maar daar was wel één heel groot verschil te vinden met de tempeliers. Binnen de islam en de katholieke kerk was het verboden om rente te heffen omdat dit volgens hun religies een vernietigend effect had, en je kon de doodstraf krijgen als je toch rente inde. Het jodendom heeft rente echter steeds toegestaan en zag daar geen probleem mee, waardoor de joodse bankiers wel rente mochten innen. Door de voorsprong die de joodse gemeenschap toen nam op vlak van bankieren zien we nu nog altijd geregeld joodse namen verschijnen bij de grootste financiële instituten.

20e eeuw

Hier maken we nogmaals een hele sprong vooruit in de tijd, en dat naar het jaar 1924. Dit is het moment waarop de kredietkaart in het leven werd geroepen, je weet wel, die mooie plastic kaartjes waar je overal mee kan betalen! In 1967 werden vervolgens de eerste bankautomaten in het leven geroepen en vanaf dat moment gebruikte men de betaalmiddelen zoals wij ze de dag vandaag allemaal kennen. FUN FACT: De uitvinder van de kredietkaart wilde oorspronkelijk een 6-cijferige pincode instellen als beveiliging voor de kaart, maar zijn vrouw kon er maar maximum 4 onthouden, dus voeren we nu slechts 4 cijfers in als we geld van onze rekening willen halen!

Vandaag

Zoals je waarschijnlijk wel al weet is ons geld niets anders meer dan een cijfer in een bankcomputer. Ons digitaal monetair system nam eigenlijk alle problemen van cash geld over en de twee werken hand in hand. Zo is ons systeem extreem gevoelig voor de rentevoeten die bepaald worden van hogeraf en de hoeveelheid geld die er wordt bijgedrukt. Wat het gevolg hiervan is kan je al raden: namelijk het verlies van onze koopkracht in zijn puurste vorm, en dat door het aanhouden van een eeuwigdurende inflatie. Dit systeem zou toch beter ingericht kunnen worden zodat we niet steeds moeten blijven botsen op dezelfde eeuwenoude problemen. Aangezien ons geld momenteel toch grotendeels digitaal is geworden is er maar een kleine sprong nodig om te evolueren naar de volgende logische stap in de evolutie van ons geld.

Logische volgende stap

Wat is deze volgende stap dan? Wel, heel simpel gezegd is dat de stap die we kunnen nemen om ons los te wrikken uit ons bankensysteem en het heft in eigen handen nemen via Bitcoin en andere cryptocurrencies. Het crypto-systeem is het meest eerlijke en democratische betaalsysteem ooit, los van banken en overheden. Mensen worden hun eigen bank en transacties gebeuren rechtsreeks tussen 2 personen; zonder manipulaties, rentevoeten of pottenkijkers. Dit systeem kan een vorm van totale vrijheid bieden voor de mens, vooral voor mensen die bijvoorbeeld in onderdrukkende regimes leven. Bitcoin zal het leven van alle mensen veranderen, we weten alleen nog niet hoe dit zich zal manifesteren. De monetaire (r)evolutie staat alleszins al om de hoek te gluren, mis hem niet!


Deel op sociale media