Ontdek de filosofie achter de blockchain technologie

Ontdek de filosofie achter de blockchain technologie

We leven in een enorm overdreven bureaucratische wereld: voor elke beslissing of actie komt er een hoop papierwerk aan te pas, en dit proces is moeizaam, duur en tijdrovend. Advocaten en notarissen trekken hier het voortouw om nog maar te zwijgen over de hoeveelheid ambtenaren die we nodig hebben om alle bureaucratische procedures in orde te brengen.

Centralisatie van macht en persoonlijke data Alles in onze huidige wereld draait rond centrale knooppunten die de controle behouden over de mensen. Die centralisatie van macht zorgt voor een hoop corruptie en machtsmisbruik: zo worden instellingen die bestaan om de mensheid te helpen maar al te vaak dieven in de nacht die enkel maar hun eigen zakken willen vullen. Ook privacy is een publiek goed geworden, data wordt zelfs de nieuwe olie genoemd, maar helaas zien mensen niet in hoe ernstig de inbreuk op hun privacy soms is. Wanneer het voor mensen duidelijk wordt dat deze centralisatie van macht en data een landmijn vormt voor onze maatschappij zal het helaas al lang te laat zijn om in te grijpen.

Decentralisatie en peer-2-peer Het wordt tijd dat de mensen de begrippen decentralisatie en peer-2-peer leren kennen. In de jaren ‘90 waarschuwden groepen zoals hacktivisten en cyberpunks al voor wanpraktijken die de dag van vandaag als normaal bevonden worden. Zo verzamelen instellingen zoals het Amerikaanse NSA alle data ter wereld en gebruiken die vervolgens in hun eigen voordeel.

Ook op dit vlak kunnen cryptocurrencies een nieuwe deur voor de wereld openen; een wereld van eerlijkheid, transparantie en democratie in de puurste zin van het woord. Peer 2 peer, decentralisatie, cryptovaluta, slimme contracten en gedecentraliseerde applicaties zullen voor een paradigmaverschuiving zorgen. De blockchain technologie kan ons een mooiere toekomst bieden, heel ons leven kan op een blockchain geplaatst worden en zo kunnen we heel wat papierwerk vermijden. Notarissen kunnen buitenspel gezet worden door het gebruiken van smart contracts in allerlei soorten sectoren, zoals bijvoorbeeld de vastgoedsector.

Satoshi had een pure visie op de toekomst en dat heeft hij mooi duidelijk gemaakt met zijn ontwikkeling van de Bitcoin en cryptovaluta die niet aan banken of overheden verbonden zijn. In zijn white paper wordt zijn visie ook mooi uit de doeken gedaan: bitcoin is een peer-2-peer betaalmiddel, die moet zorgen voor de herverdeling van de welvaart en dus de kloof tussen arm en rijk moet gaan verkleinen.

Toekomst = blockchain? Als onze wereld uiteindelijk op een blockchain terecht komt kan de arbeid van de mensen eindelijk in een andere richting gestuurd worden. Er kan ruimte gecreëerd worden voor dingen die er echt toe doen zoals meer aandacht besteden aan de medemens, landen in ontwikkeling vooruithelpen enzoverder.

Kortom: in een gedecentraliseerde wereld kan de mens eindelijk terug centraal geplaatst worden.