Is Bitcoin onze toekomst?

Is Bitcoin onze toekomst?

Onze samenleving wordt bedolven onder allerlei soorten crisissen: momenteel hebben we op globaal niveau te maken met een gezondheidscrisis, een financiële crisis en een klimaatcrisis. Dit allemaal terwijl we de schade die we opgelopen hebben in de vorige financiële crisis nog altijd niet te boven zijn gekomen. Hoe moeten we ons loswrikken uit deze situatie, en welke rol kan Bitcoin daarin spelen?

Aan de gezondheidscrisis kunnen we helaas niet veel doen evenals de klimaatcrisis, waarbij kleine initiatieven alleen maar aangemoedigd kunnen worden, maar de grote veranderingen enkel zullen gemaakt kunnen worden van bovenaf, op grote schaal. Waar we onszelf wel voor kunnen hoeden als burger is de financiële crisis! We hebben namelijk de meest eerlijke, efficiënte en democratische manier om waardeoverdrachten uit te voeren in ons bezit, en dat zijn de zogenaamde cryptocurrencies. Hiermee kunnen we het heft toch in eigen handen nemen.

Bitcoin en aanverwanten kunnen ons volledige financiële stelsel innoveren, en zo kunnen we de oude wereld stilletjes laten sterven. Onder deze oude wereld wordt dan vooral het oude financiële systeem verstaan dat constant geld bijdrukt, rentevoeten aanpast en de economie van langs alle kanten manipuleert zodat de elite er het meeste aan zou overhouden.

Op heden is de kloof tussen arm en rijk groter dan ooit, terwijl er genoeg is voor iedereen op deze planeet: in deze tijden wordt het effectief noodzakelijk om je geld in eigen beheer te hebben. En dat is nu mogelijk, de anonieme persoon die onder het alias Satoshi Nakamoto handelde, creëerde een digitaal betaalmiddel in 2009 dat ervoor zorgt dat mensen via peer-2-peer transacties zonder tussenpersoon en op een volledig gedecentraliseerde geldtransacties kunnen uitvoeren. De banken en overheden staan er machteloos tegenover en de gebruikers van het netwerk blijven steeds maar toenemen, en terecht!

Satoshi’s filosofie was hetgeen dat de Bitcoin groot heeft gemaakt: hij wou de kloof tussen arm en rijk kleiner maken en de welvaart herverdelen. Miljard mensen hebben geen toegang tot een bank, en dit in het jaar 2020! Bijna al deze mensen hebben echter wel een smartphone, dus meer is er niet meer nodig om die mensen te laten deelnemen in de wereldeconomie. “Bank the unbanked” noemen we dat dan.

De banken zien het niet graag gebeuren, maar hun pijn zal van korte duur zijn: crypto is taking over, of ze het nu willen of niet! Het “Be Your Own Bank tijdperk” schuilt om de hoek!